ที่จอดรถของ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2567 ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 30 บาท
 1. News
MichaelJohnson25 April 2024

ที่จอดรถของ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2567 ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 30 บาท

ที่จอดรถของ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2567 ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 30 บาท บทสรุป คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าที่มีที่จอดรถกว้างขวางรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ในปี 2567 โดยคิดค่าบริการชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปในอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการสูง บทนำ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถือเป็นศูนย์การค้าชั้นนำที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านไว้มากมาย โดยมีพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ แต่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ในปี 2567 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้ คำถามที่พบบ่อย 1. ที่จอดรถของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์คิดค่าบริการกี่บาทต่อชั่วโมง? ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงที่ 2-4 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท 2. มีการยกเว้นค่าบริการที่จอดรถหรือไม่? สมาชิกบัตร Crystal […]

ที่จอดรถของ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2567 ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 30 บาท

บทสรุป

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าที่มีที่จอดรถกว้างขวางรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ในปี 2567 โดยคิดค่าบริการชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปในอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการสูง

บทนำ

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถือเป็นศูนย์การค้าชั้นนำที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านไว้มากมาย โดยมีพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ แต่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ในปี 2567 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ที่จอดรถของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์คิดค่าบริการกี่บาทต่อชั่วโมง?

 • ชั่วโมงแรกฟรี
 • ชั่วโมงที่ 2-4 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท
 • ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท

2. มีการยกเว้นค่าบริการที่จอดรถหรือไม่?

 • สมาชิกบัตร Crystal Privileges 2 ชั่วโมงแรกฟรี
 • ช้อปที่ศูนย์การค้าครบ 500 บาท รับบริการจอดรถฟรี 1 ชั่วโมง

3. ที่จอดรถของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมง?

 • เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่

1. ชั่วโมงฟรีและชั่วโมงแรก

 • ชั่วโมงแรกของการจอดรถยังคงฟรี
 • หากจอดเกิน 1 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการชั่วโมงแรก 10 บาท

2. ชั่วโมงที่ 2-4

 • ค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับชั่วโมงที่ 2-4

3. ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป

 • คิดค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท สำหรับชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป

4. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Crystal Privileges

 • สมาชิกบัตร Crystal Privileges จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก

5. โปรโมชันช้อปแล้วจอดฟรี

 • ช้อปที่ศูนย์การค้าครบ 500 บาท รับบริการจอดรถฟรี 1 ชั่วโมง

6. อัตราค่าบริการสำหรับรถจักรยานยนต์

 • คิดค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์

สรุป

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในปี 2567 มีจุดประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง โดยยังคงให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Crystal Privileges และโปรโมชันช้อปแล้วจอดฟรีเช่นเดิม ผู้มาใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการที่จอดรถของศูนย์การค้า

คำหลัก

 • ที่จอดรถคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
 • อัตราค่าบริการที่จอดรถ
 • คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2567
 • ช้อปแล้วจอดฟรี
 • สมาชิกบัตร Crystal Privileges
0 View | 0 Comment
Sugget for You