ค่าจอดรถ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2567 6 ชั่วโมง 80 บาท
  1. News
LiamTaylor23 April 2024

ค่าจอดรถ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2567 6 ชั่วโมง 80 บาท

ค่าจอดรถ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2567 6 ชั่วโมง 80 บาท สรุป ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีราคา 80 บาทสำหรับการจอดรถ 6 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมนี้ใช้ได้กับที่จอดรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ผู้ขับขี่สามารถจ่ายค่าจอดรถได้ที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติหรือที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า บทนำ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ศูนย์การค้าแห่งนี้มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย รวมถึงโรงภาพยนตร์และลานสเก็ตน้ำแข็ง ผู้ขับขี่ที่ต้องการจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ควรทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจอดรถและตัวเลือกที่จอดรถที่มีอยู่ คำถามที่พบบ่อย 1. ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เท่าไหร่ ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีราคา 80 บาทสำหรับการจอดรถ 6 ชั่วโมง 2. มีตัวเลือกที่จอดรถแบบอื่นๆ ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 หรือไม่ ไม่มีตัวเลือกที่จอดรถแบบอื่นๆ […]

ค่าจอดรถ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 2567 6 ชั่วโมง 80 บาท

สรุป

ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีราคา 80 บาทสำหรับการจอดรถ 6 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมนี้ใช้ได้กับที่จอดรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ผู้ขับขี่สามารถจ่ายค่าจอดรถได้ที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติหรือที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า

บทนำ

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ศูนย์การค้าแห่งนี้มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย รวมถึงโรงภาพยนตร์และลานสเก็ตน้ำแข็ง ผู้ขับขี่ที่ต้องการจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ควรทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจอดรถและตัวเลือกที่จอดรถที่มีอยู่

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เท่าไหร่

ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีราคา 80 บาทสำหรับการจอดรถ 6 ชั่วโมง

2. มีตัวเลือกที่จอดรถแบบอื่นๆ ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 หรือไม่

ไม่มีตัวเลือกที่จอดรถแบบอื่นๆ ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นอกเหนือจากที่จอดรถแบบคิดค่าบริการ

3. สามารถจ่ายค่าจอดรถได้ที่ไหน

ผู้ขับขี่สามารถจ่ายค่าจอดรถได้ที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติหรือที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า

ประเภทของที่จอดรถ

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีที่จอดรถหลากหลายประเภทให้บริการ ได้แก่

1. ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีไว้สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตจอดรถสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าของศูนย์การค้า

2. ที่จอดรถสำหรับครอบครัว

ที่จอดรถสำหรับครอบครัวมีไว้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ที่จอดรถเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าของศูนย์การค้าและมีขนาดใหญ่กว่าที่จอดรถทั่วไป

3. ที่จอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์

ที่จอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถจอดรถได้ฟรี

4. ที่จอดรถสำหรับรถจักรยาน

ที่จอดรถสำหรับรถจักรยานตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า ผู้ขับขี่จักรยานสามารถจอดจักรยานได้ฟรี

5. ที่จอดรถสำหรับรถโดยสาร

ที่จอดรถสำหรับรถโดยสารตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า รถโดยสารสามารถจอดรถได้ฟรี

ข้อสรุป

ค่าจอดรถที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีราคา 80 บาทสำหรับการจอดรถ 6 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมนี้ใช้ได้กับที่จอดรถทุกประเภท ผู้ขับขี่สามารถจ่ายค่าจอดรถได้ที่เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติหรือที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มีที่จอดรถหลากหลายประเภทให้บริการ รวมถึงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถสำหรับครอบครัว ที่จอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ ที่จอดรถสำหรับรถจักรยาน และที่จอดรถสำหรับรถโดยสาร

คำหลัก

  • ค่าจอดรถเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
  • ที่จอดรถเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
  • ที่จอดรถสำหรับผู้พิการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
  • ที่จอดรถสำหรับครอบครัวเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
  • ที่จอดรถเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ฟรี
0 View | 0 Comment