เลี้ยวรถแล้วมีเสียง เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
  1. News
OliviaBrown11 February 2024

เลี้ยวรถแล้วมีเสียง เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

ระบบกันสะเทือนมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบกันสะเทือนที่เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังกึกหรือเสียงดังเอี๊ยดเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากลูกหมากปีกนก ช่วงล่าง หรือยางรองแท่นเครื่องยนต์ ระบบพวงมาลัยมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบพวงมาลัยที่มีปัญหาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากบูชยางพวงมาลัย ตลับลูกปืนพวงมาลัย หรือกระปุกพวงมาลัย ยางรถยนต์มีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมกับสภาพถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังหอนหรือดังเอี๊ยดเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากการสึกหรอหรือการบวมของยาง หรืออาจเกิดจากการใช้ยางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพถนน ระบบเบรกมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบเบรกที่เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังครืดหรือเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากผ้าเบรกที่สึกหรอหรือจานเบรกที่บิดงอ เฟืองท้ายมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากเฟืองท้ายที่มีปัญหาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังหอนหรือเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากเฟืองท้ายที่สึกหรอหรือทำงานผิดปกติ

  • ระบบกันสะเทือนมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบกันสะเทือนที่เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังกึกหรือเสียงดังเอี๊ยดเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากลูกหมากปีกนก ช่วงล่าง หรือยางรองแท่นเครื่องยนต์
  • ระบบพวงมาลัยมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบพวงมาลัยที่มีปัญหาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากบูชยางพวงมาลัย ตลับลูกปืนพวงมาลัย หรือกระปุกพวงมาลัย
  • ยางรถยนต์มีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมกับสภาพถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังหอนหรือดังเอี๊ยดเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากการสึกหรอหรือการบวมของยาง หรืออาจเกิดจากการใช้ยางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพถนน
  • ระบบเบรกมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากระบบเบรกที่เสื่อมสภาพหรือทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังครืดหรือเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากผ้าเบรกที่สึกหรอหรือจานเบรกที่บิดงอ
  • เฟืองท้ายมีปัญหา: เสียงเลี้ยวรถอาจเกิดจากเฟืองท้ายที่มีปัญหาได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเสียงดังหอนหรือเสียงดังกึกเมื่อเลี้ยว อาจเกิดจากเฟืองท้ายที่สึกหรอหรือทำงานผิดปกติ
0 View | 0 Comment
Sugget for You